eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
Kraoviansky tunel 2.
Peter, 04.11.2012 (73929 pretan)

Kraoviansky tunel 2. leí na elektrifikovanej elezninej trati 180 Košice – ilina, medzi stanicami Kraovany a Turany. Vybudovaný bol pri výstavbe druhej koaje medzi ilinou a Spišskou Novou Vsou, s ktorou sa zaalo ešte pred vznikom Slovenského štátu a Slovenské eleznice v stavebných prácach pokraovali. Niektoré úseky boli dokonené ešte poas vojny. Nový dvojkoajný Kraoviansky tunel bol dokonený a po ukonení druhej svetovej vojny v roku 1948.

Dvojkoajný Kraoviansky tunel 2. dlhý 499 m leí v km 300,511, západne od elezninej stanice Kraovany. Jeho svetlý tunelový prierez je 9,0/6,5 m. Razený bol rakúskou tunelovacou metódou. Nadloie nad tunelom dosahuje výšku 110 m. Pri razení tunela v prostredí tvoreného vápencom a dolomitom sa vyskytli viaceré poruchy, tzv. komíny, ktoré museli by vyplnené kamenným murivom. Obmurovka je betónová, sasti z andezitového a ulového kamea. Izolácia je betónová s prísadou trisocal.
 
Poas výstavby vodného diela Krpeany v rokoch 1951 a 1957 došlo k preloeniu hlavnej cesty a elezninej trate.
 
Situácia pred a po výstavbe VD Krpeany
Mapa z ias pred výstavbou VD Krpeany (zdroj)
Kraoviansky tunel
 
Súasný stav
Kraoviansky tunel
  
Východný portál (P1)
Kraoviansky tunel
 
  Tunel je postavený v oblúku
Kraoviansky tunel
 
Nadloie nad tunelom dosahuje výšku 110 m
Kraoviansky tunel
 
Osobný vlak sa blíi k tunelu
Kraoviansky tunel
  
Kraoviansky tunel
 
Západný portál (P2)
Kraoviansky tunel
 
 Návestidlo autobloku tesne pred portálom 
Kraoviansky tunel
 
Cesta I/18 nad tunelovou rúrou
Kraoviansky tunel
 
Tunelová rúra je predená - predsunutá pred svah
Kraoviansky tunel
 
Zárubný múr
Kraoviansky tunel
 
Pohad zhora na vlak vchádzajúci do tunela
Kraoviansky tunel
 
Situácia pred tunelom - teleso trate slúi ako hrádza VD
Kraoviansky tunel
  
Kraoviansky tunel (1.) na KB
 
Po vybudovaný nového Kraovianskeho tunela (2.) bol z prevádzky vyradený starý Kraoviansky tunel vybudovaný na Košicko-bohumínskej eleznici, ktorý leí v blízkosti nového tunela v tom istom masíve. Tunel dlhý 407,6 m bol vybudovaný v oblúku s polomerom 380 m. Obmurovka bola aj tomto v tuneli urobená len na problémových miestach a tunel tak pripomína jaskyu, podobne ako Margeciansky tunel. Pri výstavbe priehrady Krpeany bola preloená hlavná cesta I/18 a západný vstup do tunela bol zasypaný. Tunel je od tej doby nepriechodný. Nejaký as sa vyuíval ako sklad.
 
Starý tunel je schovaný v poraste
Kraoviansky tunel na KB
 
Priestor pred tunelom
Kraoviansky tunel na KB
 
Vchod do tunela
Kraoviansky tunel na KB
 
Vnútorný priestor tunela bývalej KB
Kraoviansky tunel na KB
 
Viac fotografií tunelov je vo fotoalbume. Informácie boli erpané z literárnych zdrojov:
 
  • Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999;
  • Rudolf Kukuík, Pavol Kukuík: elezniné a cestné tunely, SR 2002.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home